Onze werkwijze

Aan de hand van de eisen van de opdrachtgever en de specificaties van het betreffende gebouw, wordt een werkprogramma voor de dagelijkse werkzaamheden opgesteld en een planning voor de periodieke werkzaamheden. Vervolgens worden vaste medewerkers aangesteld die deze programma’s afwerken, waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel en de binding met de opdrachtgever wordt versterkt. Er wordt een logboek op iedere locatie neergelegd, waarin schoonmaakmedewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden controleren of er specifieke wensen van de klant of opmerkingen genoemd staan. Andersom kunnen onze medewerkers via het logboek ook aangeven dat bepaalde werkzaamheden niet volgens het werkprogramma uitgevoerd konden worden. Zo nodig, stemt uw aanspreekpunt dit verder met u af. Belangrijke afspraken worden vastgelegd in een gespreksverslag.